Towarzystwo Przyjaciół Aleksandrowa Łódzkiego
Witamy Print E-mail

 

 

Towarzystwo Przyjaciół Aleksandrowa Łódzkiego

TPA

to organizacja społeczna zrzeszająca ludzi, którzy dążą do poznania i popularyzacji wiedzy o przeszłości i   współczesności naszego miasta. Członkowie Towarzystwa pragną inicjować akcje społeczne i pobudzać mieszkańców w bieżącej działalności społeczno-kulturalnej na terenie miasta i gminy Aleksandrowa Łódzkiego, poprzez organizowanie spotkań, wykładów, prelekcji, prowadzenie działalności wydawniczej,    a   także w innych formach. W naszym Towarzystwie pragniemy podtrzymywać więzi pomiędzy miłośnikami tego regionu jak również współpracujemy zainteresowanymi osobami oraz    instytucjami.

 

 

AKTUALNE DZIAŁANIA I NAJBLIŻSZE PLANY:

 

 


(Fot. Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim)

 

Najlepsze życzenia zdrowych i radosnych
Świąt Bożego Narodzenia,
wszelkiej pomyślności w Nowym Roku
mieszkańcom i przyjaciołom Aleksandrowa Łódzkiego
przesyła
Towarzystwo Przyjaciół Aleksandrowa

 


Fraszki Wigilijne autor Witold Smętkiewicz

W czas wigilii                                          Skutki nieszczęść i rozpacz

możemy przekonać się                               Ludzkie tragedie i znoje

o cudzie...                                              potrafią złagodzić

Zwierzęta mówią ludzkim głosem               wigilijne nastroje.

i ludzie rozmawiają,

jak ludzie.

 

Różne bywają prezenty,                          W czasie wigilii wracamy

Bo też różnie się przędzie.                        Do postaw dziecinnych.

My jutro dostaniemy                              Nie pamiętamy o sobie.

kolejny dzień w prezencie.                        Myślimy o innych.

 

Dni dają ludziom mnóstwo                     Niech szczególnie lekarzy

powodów do skłócenia.                           świadomość tego wzruszy,

Za to święta są czasem                           że Chrystus jest najlepszym

danym do pogodzenia.                            Lekarzem ludzkiej duszy.

 

 


 

 

20 listopada 2015 r. w Internacie Liceum Ogólnokształcącego odbyło się ogólne spotkanie członków naszego Towarzystwa, na którym przyjęto uchwałę nr 1/2015 w sprawie nadania pośmiertnie Panu Zenonowi Kozaneckiemu tytuł Honorowego Prezesa.

 


 

 

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego Przyjaciela Zenona Kozaneckiego,  wspaniałego nauczyciela i wieloletniego dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Aleksandrowie Łódzkim,  harcerza,  miłośnika muzyki,  jednego z głównych założycieli Towarzystwa Przyjaciół Aleksandrowa,  wieloletniego redaktora rocznika TPA pt. "Aleksandrów wczoraj i dziś".

 


 

 

W sprzedaży mamy jeszcze "Aleksandrów wczoraj i dziś" 2015 - Rocznik XXXIII. 

W najbliższą Niedzielę (21.09.2014r.), podczas Festiwalu Sztuk Różnych w Aleksandrowie Łódzkim,  będzie można nabyć nowy numer XXXII periodyku. Zapraszamy do odwiedzin i zakupu. 

Z przyjemnością informujemy wszystkich czytelników, że jest już do nabycia nowy numer "Aleksandrów wczoraj i dziś" 2014 - Rocznik XXXII. 

Szanowni mieszkańcy Aleksandrowa Łódzkiego !

Zwracamy się  z apelem o pomoc przy organizacji wystawy prezentującej dzieje naszego miasta. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.sp4aleksandrow.szkoly.lodz.pl.


Pojawił się  XXXI periodyk "Aleksandrów wczoraj i dziś" 2013

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do zakupu XXXI numeru "Aleksandrów wczoraj  i dziś".   W tym numerze, znajdą Państwo II część galerii starych map, przedstawiających  Aleksandrów  i okolice na przestrzeni wieków .


Zapraszamy na ogólne spotkanie członków naszego Towarzystwa

Odbędzie się ono w Internacie Liceum Ogólnokształcącego w Aleksandrowie Łódzkim w piątek 7 grudnia  2012 roku o godzinie 18.00.

Porządek spotkania:

1.    Powitanie zaproszonych gości, członków TPAŁ, otwarcie spotkania.

2.    Wybór prowadzącego spotkanie.

3.    Sprawozdanie Zarządu TPAŁ z działalności.

4.    Wybór komisji uchwał.

5.   Sprawy wydawnictwa "Aleksandrów wczoraj i dziś".

7.   Sprzedaż cegiełek na odbudowę pomnika Tadeusza Kościuszki.

8.    Dyskusja.

9.   Sprawy różne.

 


 

 

Pojawił się  jubileuszowy XXX periodyk "Aleksandrów wczoraj i dziś" 2012

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do zakupu jubileuszowego XXX numeru "Aleksandrów wczoraj i dziś". Wyjątkowo w tym numerze, znajdą Państwo galerię starych map, przedstawiające okolice Aleksandrowa na przestrzeni wieków . 

XX FINAŁ -  Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy dobiegł końca, ale aukcja wciąż trwa!!!

Zapraszamy wszystkich do udziału w licytacji, która potrwa jeszcze do 14 stycznia 2012 r., wśród licznych rzeczy przekazanych na aukcję, znajdą Państwo nasz pierwszy egzemplarz publikacji ?Aleksandrów wczoraj i dziś? z 1983 roku, ponadto zwycięzca aukcji dodatkowo otrzyma  nasze ostatnie wydanie periodyku z 2011 r. Serdecznie dziękuję za wsparcie akcji i udział w licytacji.


Uroczyste poświęcenie odbudowanego grobowca pastora Fryderyka Georga Tuve

W sobotę 11 czerwca 2011 roku biskup Jan Cieślar oraz pastor Michał Makula poświęcił   grobowiec  Pastora Fryderyka Georga Tuve pierwszego pastora parafii ewangelickiej w naszym mieście. Grobowiec został odtworzony w pierwotnym kształcie, a wszystko to było możliwe dzięki staraniom naszego Towarzystwa i Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Aleksandrowie Łódzkim.  Serdecznie dziękujemy, wszystkim za udział w uroczystości, a darczyńcom za wsparcie naszej działalności.

Zdjęcia - etapy budowy pomnika

 

Zdjęcia z uroczystości
 

 


 

 

Podsumowanie kadencji 2006-2011

10 czerwca 2011 roku w Internacie Liceum Ogólnokształcącego w Aleksandrowie Łódzkim odbyło się walne zebranie wyborcze Towarzystwa Przyjaciół Aleksandrowa Łódzkiego. W ramach, którego sprawozdanie merytoryczne z działalności Zarządu TPA przedstawił Prezes Zarządu  Leszek Pierlejewski. Po przedstawieniu sprawozdania Zarządu, Krzysztof Czajkowski przedstawił sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, kończące się wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi, a następnie przeprowadzono wybory. W wyniku głosowania na kolejną kadencje wybrano ponownie ten sam zarząd w składzie: Prezes - Leszek Pierlejewski, Wiceprezesi - Jadwiga Poturalska-Piluk i Teresa Stasiak, Sekretarz- Zofia Aleksandrowicz, Skarbnik-Ryszarda Lisowska. Ponadto do grona Członków Zarządu oprócz Zenona Kozaneckiego, Stanisława Lichwały i Krystyny Uziełło-Zwierzyńskiej wybrano Kingę Machnikowską i dr Tomasza Pietrasa. Skład Komisji Rewizyjnej pozostał bez zmian czyli Krzysztof Czajkowski, Barbara Nowak i Imina Uziełło. W trakcie obrad dyskutowano na tematy bieżące, a także nad planem działań Towarzystwa na kolejną kadencję.

 


 

 

Pojawił się kolejny XXIX periodyk "Aleksandrów wczoraj i dziś" 2011

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do zakupu kolejnego numeru "Aleksandrów wczoraj i dziś". Periodyk, nabyć będzie można na stoisku TPA podczas tegorocznych ?Dni Aleksandrowa?, które odbędą się 11-12 czerwca br.

 


 

 

Towarzystwo zaprasza  wszystkich mieszkańców  Aleksandrowa Łódzkim w sobotę 11 czerwca 2011 roku o godz.11.00

Na uroczystą liturgię, która odbędzie się na cmentarzu ewangelickim, w trakcie której nastąpi poświecenie nowego grobowca pastora Fryderyka Georga Tuve. Ceremonię  poprowadzi pastor Michał Makula, natomiast dr Tomasz Pietras przypomni nam pokrótce historię pierwszego ewangelickiego pastora.

 


 

 

Zapraszamy na ogólne wyborcze spotkanie członków naszego Towarzystwa

Odbędzie się ono w Internacie Liceum Ogólnokształcącego w Aleksandrowie Łódzkim w piątek 10 czerwca 2011 roku o godzinie 18.00.

Porządek spotkania:

1.    Powitanie członków TPA, otwarcie spotkania.

2.    Wybór prowadzącego spotkanie.

3.    Sprawozdanie Zarządu TPA z działalności w latach 2006-2011.

4.    Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

5.    Wybór komisji skrutacyjnej.

6.    Udzielenie absolutorium Zarządowi.

7.    Wybór Prezesa TPA.

8.    Wybór Zarządu TPA.

9.    Wybór Komisji Rewizyjnej.

10.    Sprawy różne.

 


 

 

Grób pastora Fryderyka Georga Tuve będzie odrestaurowany

Towarzystwo Przyjaciół Aleksandrowa Łódzkiego 3 marca bieżącego roku zawarło umowę z Parafią Ewangelicko-Augsburską w Aleksandrowie Łódzkim. Zawarte porozumienie dotyczyło współpracy nad odrestaurowaniem grobowca Pastora Tuve. Ustalono, iż Grobowiec zostanie odtworzony w pierwotnym kształcie i przeniesiony w centralne miejsce ewangelickiej części aleksandrowskiego cmentarza. Planowana renowacja przypada na II kwartał roku. Z przyjemnością będziemy Państwa informować o dalszych naszych przedsięwzięciach w tej sprawie.

 


 

 

Odbudowa pomnika Tadeusza Kościuszki

Towarzystwo Przyjaciół Aleksandrowa wystąpiło z kolejną cenną inicjatywą, tym razem odbudowy pomnika Tadeusza Kościuszki z 1917 roku w parku w centrum Aleksandrowa, który został zniszczony przez Niemców we wrześniu 1939 r. Obecnie w tym miejscu znajduje się jedynie skromne popiersie Naczelnika Insurekcji   z   lat 60. XX wieku.

Dziękujemy wszystkim tym, którzy zechcą wesprzeć naszą inicjatywę. Prosimy o wpłaty na konto w Banku Spółdzielczym w Aleksandrowie Łódzkim:Nr konta 36 8780 0007 0000 1339 1000 0101 lub zakup cegiełek, które będzie można nabyć u naszych przedstawicieli na wszystkich gminnych imprezach organizowanych w    naszym mieście.

 

 


 

 

Apel do mieszkańców

Towarzystwo zwraca się z prośbą do wszystkich osób o przesyłanie artykułów i fotografii mających związek z Naszym Miastem. Zamieszczamy zarówno artykuły naukowe, reportaże, wspomnienia, dzieje rodzin, jak   i   prywatne przemyślenia osób, które są związane z Aleksandrowem Łódzkim. Prace tego rodzaju posiadają często ogromne znaczenie historyczne. Warto zostawić po sobie ślad w ludzkiej pamięci. Materiały  prosimy przesyłać pod nasz adres. Z góry dziękujemy!

 


 

 

Renowacja grobu Fryderyka Georga Tuve

Towarzystwo Przyjaciół Aleksandrowa zakończyło już, zainicjowaną w lipcu 2008 roku, zbiórkę funduszy na    odbudowę najstarszego grobowca znajdującego się na aleksandrowskim cmentarzu ? grobu pierwszego pastora ewangelickiego Fryderyka Georga Tuve (zm.1830).

Udało się nam zebrać 5.000 zł. Pieniądze zebrane to głównie wynik sprzedaży cegiełek oraz dobrowolnych wpłat ofiarodawców na konto TPA w Banku Spółdzielczym. Spora suma pieniędzy została zebrana dzięki sprzedaży cegiełek w szkołach podstawowych i średnich na terenie naszego miasta. Cegiełki rozprowadzili także członkowie Studenckiego Koła Naukowego Historyków UŁ,  a nasze konto wsparli członkowie Towarzystwa Przyjaciół Zgierza. Wszystkim gorąco dziękujemy za wsparcie finansowe tej akcji   !!!   W   szczególności Dziękujemy za poparcie tej ważnej akcji dyrektorom szkół, uczniom   i   nauczycielom,   a   zwłaszcza Paniom: Marzenie Wlazłowicz - Pietras, Grażynie Kwiatkowskiej, Annie Plucińskiej - Amribt, Agacie Tyburskiej oraz Panu Adamowi Kasprzykowi.